Utskrift

Privat kjøring!

Privat kjøring til båtlagets eiendom på Festangen med kjøretøy over 7,5 tonn er ikke tillatt uten avtale med styret eller havnenemd.