Utskrift

Historien om Arna motorbåtlag

Laget ble stiftet 15 nov. 1952, iniativtager var Sverre Hansen og møtet ble holt på verkstedet til skredder Vevle.
 
Første årsmøte var i januar 1953. I 1972 fikk laget leie området på Festtangen, og våren 1972 ble det lagt ut flytebrygger med plass til 32 båter.
Båtlaget kjøpte området på Festtangen av Bergen kommune i1996.
 
I 1986 ble det lagt ut brygger på Øyrane med plass til 55 båter.
 
Vinteren 2011-2012 står det 178 båter på land på Festtangen.
Antal bryggeplasser på Festtangen er i dag 88 og i Arnavågen 76.

Laget har i dag 3 æremedlemer. Disse er Steinar Sagstad, 

Festangen

Her finner du plassen for vinterlagring, vakthytte / redskapshytte, løftekran og klubbhus.

Det er nå montert ny automatisk veibom hvor du bruker medlemskortet som adgangskort. 

Arnavågen